skip to Main Content

Nieuws uit de regentenkamer

Wekelijks schrijft één van de regenten een update over de ontwikkelingen in het Hofje. Dit is de meest recente:

Afscheid Marijke Kruyswijk

Op 3 september j.l. werd in de Nutstuin afscheid genomen van Marijke G. Kruyswijk. Na het overlijden op 17-1-2021 van de beherend regent Mr. Maarten H. Kruyswijk, zocht zijn zuster Marijke G. Kruyswijk contact met de tak Sørensen. Eveneens nazaten van de Stichteres. Bovendien hebben zij jarenlang een dierbare familiebintenis met het Hofje. Deze tak had zich enige tijd tevoren gemeld met het aanbod iets te doen voor het Hofje. Zo is de bal gaan rollen. Inmiddels zijn de drie neven van de tak Sørensen op 17 juni 2021 officieel als regenten geïnstalleerd en nam de nu 86-jarige Marijke afscheid van het Hofje. Allereerst sprak Riet van Ooyen als oudste bewoonster een paar woorden en overhandigde Marijke een gezond smulpakket. Daarna was de beurt van…

Lees verder >
Back To Top