skip to Main Content

Nieuw Hofje in Anna Paulowna

Nieuw Hofje In Anna Paulowna

In Anna Paulowna is in 2018/2019 een nieuw hofje gebouwd. Jennifer Hofmeijer, opgegroeid in Anna Paulownapolder, heeft haar uitgebreide ervaring in de medische zorg opgedaan in de Randstad gebruikt om een eigentijdse oplossing te vinden voor het huisvesten van ouderen. De woningen zijn groter dan de gebruikelijk en toekomstbestendig. Voor inspiratie ging Jennifer naar hofjes in Alkmaar en Amsterdam.

De woonvorm van een hofje geeft de bewoners een gevoel van veiligheid en saamhorigheid. “Je woont op jezelf, maar toch ook samen”, aldus Jennifer Hofmeijer. Er komt een Vereniging van Eigenaren waar mensen niet alleen het onderhoud inkopen, maar ook de zorg. Het worden mooie woningen, maar wel met alle voorzieningen die je nodig hebt.

Het ontwerp heeft een beetje Anton Pieck uitstraling, maar het zal het vormen van een warme leefgemeenschap sneller ten goede komen dan nietszeggende hoekige nieuwbouw.

Alle huisjes zijn inmiddels verkocht. Het voldoet duidelijk aan de wensen van de doelgroep.

Er is gekozen voor verschillende kleuren baksteen. Dat komt niet voor bij de oude hofjes die in dezelfde tijd zijn gebouwd. Een scheef plot is bestemd voor “De orangerie”, een algemene ruimte. Er zullen waarschijnlijk geen sinaasappelboompjes kunnen gedijen, want het is geen echte oranjerie.

Zie:http://www.polderhofje.nl

(tekening door de architect van het Polderhofje)

Back To Top