skip to Main Content

Burgemeester Zacharias de Kleijn (1800-1871)

Burgemeester Zacharias De Kleijn (1800-1871)

Burgemeester Zacharias de Kleijn was Beherend Regent van het Hofje van Mevrouw van Aerden van 1849-1871.

Zacharias de Kleijn (1800-1871) trouwde op 28-02-1833 in Ameide met Merrigje Brouwer Verheij (1799-1877).

Zacharias de Kleijn was tijdens zijn leven bestuurlijk actief in deze regio. In Ameide was hij zowel gemeentesecretaris, wethouder als raadslid. Hij was bovendien nog burgemeester van Jaarsveld, en uiteindelijk ook ‘Heemraad van den Lekdijk Benedendams en IJsseldam’. De familie van Zacharias en daarna Adrianus P.H.A. de Kleijn woonde in Ameide in het huis op Voorstraat 7, dat vanaf die tijd tot eind jaren zestig van de vorige eeuw als burgemeesterswoning dienst heeft gedaan.

Nagedachtenis van overleden ooms Paulus en Huibert Anthony de Kleijn omgekomen bij de ramp van 1811 blijvend levend houden

(zie ook het nieuwsbericht De ramp van 1811)

De eveneens bij de ramp van 1811 omgekomen Zacharias Hendricus was de vader van de later naar Ameide vertrokken burgemeester Zacharias de Kleyn. Ten tijde van het ongeval was de kleine Zacharias nog net geen 11 jaar oud. Zijn moeder, Margaretha Rietman, was al op 30 juni 1802 te Gorinchem overleden, toen Zacharias 2 jaar oud was. Met het overlijden van zijn vader werd Zacharias wees.
Wie er verder voor zijn opvoeding heeft gezorgd is niet bekend, mogelijk waren één of meer van zijn vijf tantes hierbij betrokken. De broers Paulus en Huibert Anthony waren ten tijde van het ongeval nog ongehuwd. Om de nagedachtenis aan zijn beide overleden ooms levend te houden heeft Zacharias de Kleyn aan zijn tweede zoon hun namen meegegeven. De oudste zoon, Zacharias Henricus, werd zoals gebruikelijk naar zijn eigen vader genoemd. De tweede zoon kreeg als eerste naam, zoals gebruikelijk, die van zijn grootvader van moederszijde, Adrianus. Aan Adrianus werden de namen van de omgekomen ooms Paulus en Huibert Anthony toegevoegd, zodat de combinatie Adrianus Paulus Huibertus Antonie ontstond. De eerste A.P.H.A. de Kleyn, de Ameidense burgemeester, heeft deze combinatie doorgegeven aan zijn oudste zoon. De tweede A.P.H.A. de Kleyn, de Utrechtse arts en onderzoeker, bleef kinderloos, maar zijn jongere broer Gerard heeft aan zijn zoon dezelfde combinatie van namen gegeven. Deze derde, en voorlopig laatste, A.P.H.A. de Kleyn is op 17 mei 2011 op 92 jarige leeftijd in Utrecht overleden.

(zie ook de nieuwsberichten Burgemeester A.P.H.A. de Kleijn (1836-1900) en Regent loopt Nobelprijs mis).

 

 

 

Back To Top