skip to Main Content

Burgemeester A.P.H.A. de Kleijn (1836-1900)

Burgemeester A.P.H.A. De Kleijn (1836-1900)

Burgemeester A.P.H.A. de Kleijn was Beherend Regent van het Hofje van Mevrouw van Aerden van 1871-1900.

Adrianus Paulus Huibertus Antonie de Kleijn werd op 31 mei 1836 in Ameide geboren als derde kind (tweede zoon) van de secretaris van Ameide (en latere burgemeester van Jaarsveld) Zacharias de Kleijn en Merrigje Brouwer Verheij. Hij werd op 32-jarige leeftijd in 1868 benoemd tot burgemeester van de gemeenten Ameide en Tienhoven. Daarvoor was hij al werkzaam als secretaris van Ameide, een functie die ook zijn vader Zacharias de Kleijn jarenlang had vervuld.

A.P.H.A. de Kleijn was op meerdere vlakken bestuurlijk actief. Hij was onder andere lid van Provinciale Staten van Zuid Holland, Hoogheemraad van het waterschap de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, Hoofdingeland van het waterschap De Overwaard. Ook was hij voorzitter, secretaris en penningmeester van de waterschappen Batuwe c.a. onder Jaarsveld, voorzittend gecommitteerde van het waterschap De gecombineerde Uiterwaarden onder Jaarsveld en voorzitter van het waterschap De Hooge Boezem achter Haastrecht.

Op 03-08-1868 is de nieuw benoemde burgemeester de Heer A.P.H.A. de Kleijn in de Gemeenten Ameide en Tienhoven plegtstatig ontvangen. Reeds te Nieuwpoort werd de nieuwe Burgemeester in een rijtuig door zijne Wethouders afgehaald. Zoo te Tienhoven als te Ameide waren vlaggen uitgestoken van de kerktorens en uit bijzondere woningen. Voor het raadhuis stond een eerepoort; aldaar hield de Burgemeester een korte toespraak; welke door het geknal van geweerschoten en het geroep “leve de Burgemeester” werd beantwoord. Kinderen hadden bloemen en groen gestrooid over den weg uit het rijtuig des Burgemeesters naar het stadhuis. Tot laat in de avond hield men feest; alles is in de beste beste orde afgeloopen.

A.P.H.A. de Kleijn trouwde op 44-jarige leeftijd op 7 april 1881 in Arnhem met Hendriena Antonia Wenting. Hij overleed op 17 juni 1900 op 64-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ameide.

Vechtersbazen uiteendrijven

Uit de familieverhalen is bekend dat hij voor niemand bang was. Als er kermis was in Meerkerk (bekend van de messentrekkers) ging hij persoonlijk naar die kermis om zijn jongeren uit Ameide te beschermen. Was er een opstootje, dan duwde hij de vechtersbazen uiteen. Zijn echtgenote bleef elke keer zeer bezorgd achter in Ameide.

Inenten tegen Pokken

Hij liet zich, zijn vrouw en zijn kinderen voor het raam van zijn woning aan de Voorstraat in Ameide inenten tegen de pokken zodat alle inwoners van Ameide het konden zien. De dominee had van de kansel zich sterk uitgesproken tegen het inenten tegen pokken. Het was niet aan de mens om te beschikken over leven en dood, was de breed levende overtuiging in de protestants christelijke kringen. Overigens heeft dezelfde dominee zich, zijn vrouw en zijn kinderen in het geheim in een andere stad laten laten inenten tegen de pokken.

 

 

Back To Top